Vsevidiashchee Oko: Iz Byta Russkoi Armii 17,32 EUR*